သွားနှင့်ခံတွင်းဆိုင်ရာ ဆရာဝန်ကြီးများ

DENTAL SURGEONS

No. Doctor Name Qualification
1 ဒေါက်တာ ဦးရွှေလှိုင်
Dr. Shwe Hlaing
B.D.S.,M.D.Sc.,Dip.Med.Ed.(Ygn)
Ph.D.(Tokyo) (Maxillofacial Prosthodontics)
2 ပါမောက္ခဒေါ်ကြူကြူဆွေဝင်း
Prof: Dr. Kyu Kyu Swe Win
B.D.S.(Ygn), Ph. D.(Japan), F.I.C.D., F.I.C.C.D.E
3 ဒေါက်တာ ဦးမျိုးမြ
Dr. Myo Mya
B.D.S. (Ygn), F.I.C.D.,
F.I.C.C.D.E.
2 ပါမောက္ခဒေါ်ကြူကြူဆွေဝင်း
Prof: Dr. Kyu Kyu Swe Win
B.D.S.(Ygn), Ph. D.(Japan), F.I.C.D., F.I.C.C.D.E
3 ဒေါက်တာ ဦးမျိုးမြ
Dr. Myo Mya
B.D.S. (Ygn), F.I.C.D.,
F.I.C.C.D.E.
en_US