Select Page
ကိုယ်ဝန်သည်များနှင့် ကိုဗစ်ရောဂါများအကြောင်း

ကိုယ်ဝန်သည်များနှင့် ကိုဗစ်ရောဂါများအကြောင်း

ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ်(SARS covid -19) ရောဂါဟာ ယခုအခါ ကမ္ဘာတဝှမ်း အလျင်အမြန် ကူးစက်ပြန့်ပွါးလျက်ရှိပြီး

my_MM