Select Page
မကြာခဏသွေးပေါင်ချိန်ကျနေတာ စိုးရိမ်ရလား?

မကြာခဏသွေးပေါင်ချိန်ကျနေတာ စိုးရိမ်ရလား?

ပုံမှန်တစ်ခါတစ်ရံသွေးပေါင်ချိန်ကျခြင်းအများစုမှာ အရမ်းမစိုးရိမ်ရသောအခြေအနေများကြောင့်အဖြစ်များသော်လည်း ……

my_MM