ကလေးငယ်လေးတွေမှာ အဖြစ်များတဲ့ ခေါင်းထိခိုက်ဒဏ်ရာကို ဘယ်လိုကာကွယ်ကျမလဲ ?

ကလေးငယ်လေးတွေမှာ အဖြစ်များတဲ့ ခေါင်းထိခိုက်ဒဏ်ရာကို ဘယ်လိုကာကွယ်ကျမလဲ ?

ခေါင်းထိခိုက်ဒဏ်ရာမှာ ပွန်းပဲ့ရုံခေါင်းနည်းနည်းဖုရုံကနေ ပြင်းထန်အဆင့်ဖြစ်တဲ့ဦးခေါင်းခွံအရိုး

en_US