အူမကြီးကင်ဆာဆိုတာ

အူမကြီးကင်ဆာဆိုတာ

ကမ္ဘာပေါ်မှာ တတိယအဖြစ်များဆုံးကင်ဆာ ဖြစ်ပါတယ်။ အူမကြီးလမ်းကြောင်းတွင် ပုံမှန်မဟုတ်သော မျိုးရိုးဗီဇပြောင်းလဲမှုကြောင့်

en_US