ဆီးကျိတ်ကြီးခြင်း

ဆီးကျိတ်ကြီးခြင်း

အမျိူးသားအများစု အသက်၅၀ ကျော်လာသည့်အခါ ဆီးလမ်းကြောင်းကိုပတ်ထားသော ဆီးကျိတ် ကြီးလာသည့်အခါ ဆီးသွားရာတွင်အခက်အခဲဖြစ်ခြင်းများကိုခံစားလာရတတ်ပါသည်။

en_USEN