ကလေးများတွင် ဖြစ်တတ်သော ခြေထောက်ခွင်ခြင်းအကြောင်း

ကလေးများတွင် ဖြစ်တတ်သော ခြေထောက်ခွင်ခြင်းအကြောင်း

ခြေထောက်ခွင်ခြင်း(Bow Legs)ဆိုသည်မှာ ခြေပြားနှင့်ဖနောင့်ကပ်လိုက်သည့်အချိန်တွင် သာမန်ဒူးနှစ်ခုမှာကပ်၍မသွားပဲ အပြင်ဘက်သို့ကားနေခြင်းဖြစ်သည်။

en_US