လူကြီးတွေမှာအဖြစ်များတဲ့ အရိုးကျိုးခြင်းကိုဘယ်လိုကာကွယ်ကြမလဲ။

လူကြီးတွေမှာအဖြစ်များတဲ့ အရိုးကျိုးခြင်းကိုဘယ်လိုကာကွယ်ကြမလဲ။

လူကြီးတွေမှာနာတာရှည် အိပ်ရာထဲလဲနေရခြင်းအကြောင်းများထဲမှ အဖြစ်အများဆုံးထဲတွင်အရိုးကျိုးခြင်းလည်းပါဝင်ပါတယ်။

en_US